výstava

Domov > výstava > Obsah

Analýza hlavičky rybárskych sietí

Hlava hlavy stroja s rybárskou sieťou je upevnená dvoma kotúčmi na každom konci cievky, vyznačujúca sa tým, že obe platne a obidva konce sú vybavené pevným závitom, závitové konce cievky sú zaskrutkované do Dve platne; Vonkajší priemer koncov cievok je menší ako vonkajší priemer stredu cievky, obe platne majú spojovacie segmenty a vonkajší priemer spojovacieho úseku je rovnaký ako stredný priemer cievky rúrky.

Obidva kotúče a cievky sú spojené skrutkovými závitmi, ktoré môžu zlepšiť pevnosť spoja a kotúčovú cievku kotúča a cievka je upevnená tak, že disk je spoľahlivejší a môže zabezpečiť sústrednosť disku a dvoch cievok, zlepšiť čistotu Hlavu hlavy stroja a kvalitu života, pretože dva kotúče sú navzájom spojené s pripojovacím úsekom, časť na predĺženie dĺžky závitu, zdokonalená pevnosť spojenia a pripojenie cievky disku.