výstava

Domov > výstava > Obsah

Ako nastaviť presnosť rybárskej siete?

Pri používaní rybárskych sietí zistíme, že to nie je dostatočne presné, tentokrát ako to vyriešiť, tentokrát musíme najprv skontrolovať a potom upraviť.
Najskôr skontrolujte, či je bezdotykový spínač poškodený, ak je neporušený, skontrolujte, či je spínač bežiaci normálne.
1. Keď sú odpočítavacie body blízko spínača, skontrolujte, či svieti indikátor zatvárania červeným svetlom.
2. Kontrolka nesvieti, keď sú odpočítavacie body blízko prepínača.
3. Keď sú odpočítavacie body blízko spínača, svietidlo je jasné a žiadny merač: vysokorýchlostná rybárska sieť sa nachádza blízko prepínača, keď svieti svietidlo, napätie 3 riadkov je rovnaké, ak nie, zatvorte Na prepínač.
Vzhľadom k tomu, že rybárske siete majú vysokotlakové a vysokorýchlostné rotujúce časti, preto pred použitím potvrďte, že všetci príslušní pracovníci prečítali a pochopili príslušný obsah príručky, aby sa predišlo zraneniam a strate majetku.