výstava

Domov > výstava > Obsah

Ako robiť rybárske siete dlhší život

Ako bežne používané priemyselné výrobky musia mať rybárske siete určité záležitosti týkajúce sa údržby a údržby, aby sa predĺžila životnosť zariadení. V mierových rybárskych sieťach musí údržba venovať pozornosť nasledujúcim záležitostiam:
1. Aby sa udržalo zariadenie na lepidlo na horúcu taveninu pred prácou, musí úplne oddeliť napájací zdroj lepidla, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom;
2. Na údržbu lepidla na horúcu taveninu môže vykonávať iba kvalifikovaný personál;
3. Ak má údržba elektrickú vykurovaciu časť, musí nosiť bezpečnostné rukavice, okuliare a odev s dlhými rukávmi, zabrániť popáleniu;
4. Pri uvoľňovaní alebo inštalácii tlakového spoja sa musí zistiť, že prevádzkový tlak zariadenia na lepenie tavného lepidla sa znížil na nulovú hodnotu.
5. Pri čistení gumových sudov z horúcej taveniny sa nesmie používať plameň alebo ostrý nástroj, aby nedošlo k poškriabaniu vnútorného povrchu plastového vedra;
6. Ak dôjde k úniku, presakovaniu plastov, absolútne nemôžete pokračovať v prevádzke s použitím lepidla na tavné lepidlo.
V zásade môže údržba robiť vyššie uvedené body, životnosť stroja sa môže zvýšiť aspoň o 20% času.