výstava

Domov > výstava > Obsah

Tkanie znalostí o rybárskych sieťach

Pri tlmení ľavého palca a ukazováka sa spojí doska, pozdĺž pravej ruky odniesť raketoplán na vnútornú časť nožnej dosky v blízkosti hornej časti cievky oblúka, ľavá paleta homeopatia bude pravítko a kyvadlová linka na držanie, Vľavo Pinkie zaveste pravý ukazovák na vreteno, z ľavého krúžkového prsta a malý prst medzi kyvadlovou čiarou cez vonkajšiu stranu kyvadlovej línie a okolo linky kyvadla, aby sa otočila kyvadlová línia na ukazováku a vreteno Ukážte pravú ruku na vyberajúcich jedlík na mieste šírenia a ukážte, aby vytvorili uhol s vretenom cez ktorékoľvek z vinutia na cievke.

Potom nalepte raketoplán so svojim ukazovákom tak, aby raketoplán prešiel otočením pravou rukou a vytiahol raketoplán. S ľavým palcom a ukazovákom na hornej časti pravítka smerom k oblúku stlačte raketoplán a nožnú dosku na ľavý prst raketoplánu a potiahnite ju pravou rukou tak, aby sa prvý uzol zopakoval, až kým nebolo Otáčok sú dokončené.