Noviny

Domov > Noviny > Obsah

Úvod do klasifikácie rybárskych sietí

Klasifikácia rybárskych sietí nie je taká, ako ostatné stroje majú pevnú alebo štandardnú klasifikáciu, pretože počiatočná výroba rybárskych sietí nemá jednotné riadenie, teda rôzne typy výrobcov, takže používanie rybárskych sietí nie je vhodné.

V posledných rokoch sa mnohí výrobcovia veľkých rybárskych sietí, ktorí sa zjednotili, pomaly vytvorili určitý typ rybárskych sietí. V súčasnosti sú bežnejšími typmi trhu rybárske siete série YT, rybárske siete série dy, rybárske siete série Xdy, rybárske siete Ddy, rybárske siete Ddy série, rybárske siete série GC, rybárske siete série DST, sieťové série St, atď. ,