Noviny

Domov > Noviny > Obsah

Orientované konštrukcie a mechanické vlastnosti samonosných HDPE monofilov pre rybolov

Samonosné vysoko husté polyetylénové (HDPE) monofily pre rybolov boli pripravené s použitím samonosnej techniky. Orientované štruktúry a mechanické vlastnosti samozťažených HDPE a bežných HDPE monofilov pre rybolov boli porovnávané pomocou širokouhlé röntgenovej difrakcie (WAXD), metódou sonickej rýchlosti, štandardom SC 5005 atď. Výsledky ukázali, že v porovnaní s bežnými HDPE monofilmi pre rybárske, samonosné HDPE monofily mali mierne väčšie kryštalické veľkosti, parametre jednotkových buniek a vzdialenosť kryštálovej roviny. Okrem toho samonosné HDPE monofilmy pre rybolov boli vyššie ako bežné HDPE monofilné látky v kryštalizácii, orientovaný stupeň, faktor orientácie, pevnosť pri roztrhnutí, pevnosť pri roztrhnutí uzla a miera straty pevnosti pri roztrhnutí uzlov.